3.12.2011 je bila v gostišču Pucher v Dobrli vasi (Eberndorf, Avstrija) otvoritev del mednarodne likovne kolonije ARS Corvinus, ki so nastajala od 1 do 2.7.2011 v mali vasici Rute v Bistrici nad Pliberkom.

Umetnike sta v nemškem in slovenskem jeziku predstavili mag. Nora Leitgeb in Marica Kušej, za glasbeno popestritev večera je poskrbel Thomas Nečemer.

Mohorjeva tiskarna je ob tej priložnosti natisnila ličen katalog.

Svoja dela  razstavljajo: Albert Mesner, Zoran Ogrinc, Luigi Krevh, Walter Mischkulnig, Jerneja Smolnikar, Marjan Laznik, Peter Hergold, Matjaž Duh, Albert Krajger in Helmut Blažej.