Objava fotografije: Delo, petek, 24.12.2010 – Priloga Kult,  Stran: 24 in 25

“Jasna Hrovatin je prodekanja za raziskovalno dejavnost na Visoki šoli za dizajn in avtorica pred kratkim izšle znanstvene monografije o življenju in delu Nika Kralja, najbolj znanega slovenskega industrijskega oblikovalca.”