Naročilo lahko prekličete samo v primeru, če nismo začeli z obravnavo naročila (priprava, izdelava, tiskanje), ali v primeru, ko morate naročilo potrditi s plačilom in tega še niste storili. Sicer preklic naročila ni možen.