Cene za koledarje in vzorci koledarjev, ki so na voljo, so vidni v naši aplikaciji za naročanje fotografij in foto izdelkov na naslovu:
https://www.mobilephotokiosk.app/shop/1971

Naša večja, bolj obširna ponudba koledarjev in voščilnic  je dosegljiva na naslovu:
https://koledarji.foto-laznik.com/cenik/