Telefon: 080 88 72 - Radvanjska 43, Maribor
Fotomedia, Marjan Laznik s.p.
Domov / Nagradna igra /

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Fotomedia 2017

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Fotomedia 2017

8. 1. 2017 @ 19:48
by agencija

Splošni pogoji in pravila nagradne igre Fotomedia 2017

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »Fotomedia 2017« je podjetje Fotomedia, Marjan Laznik s.p., Zagrebška cesta 43, 2000 Maribor, PE Radvanjska, Radvanjska cesta 43, Maribor (v nadaljevanju Fotomedia).

1. Trajanje in obseg

Nagradna igra se prične  9. 1. 2017 in traja do  31. 3. 2017.

2. Sodelujoči v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradnem žrebanju ne sodelujejo zaposleni v Fotomedii ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe.

3. Kako sodelovati v nagradnem žrebanju

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki s programom ePhotoLab pošljejo v izdelavo svoje fotografije, pri oddaji pa v opombe ( sporočilo foto studiu napišejo geslo: FOTOMEDIA 2017.

Upoštevajo se vsa poslana naročila s strani istega pošiljatelja (več naročil, več možnosti za nagrado). Višina naročila oz število naročenih fotografij je poljubno, štejejo vsa naročila, ki pa morajo biti prevzeta pred nagradnim žrebanjem. Ne pozabite pred vsako oddajo naročila vpisati tudi opombo oz sporočilo fotostudiu: FOTOMEDIA 2017!!!

4. Nagradni sklad in žrebanje

Izmed vseh prejetih naročil, bomo s klasičnim ročnim žrebanjem izžrebali 5 nagrajencev. Nagradno žrebanje bo 3.aprila 2017.

Nagrajenci bodo prejeli naslednje nagrade:

1. nagrada: Obiskovanje fotografskega tečaja Fotomedia: 20-urni foto tečaj Digitalna fotografija 1
2. nagrada: Obiskovanje fotografskega tečaja Fotomedia: 4-urni foto tečaj osnove fotografije
3. nagrada: Izdelava / tiskanje fotografij: 300 kom fotografij velikosti 10×14 oz 10x15cm
4. nagrada: Izdelava / tiskanje fotografij: 200 kom fotografij velikosti 10×14 oz 10x15cm
5. nagrada: Izdelava / tiskanje fotografij: 100 kom fotografij velikosti 10×14 oz 10x15cm

Vrednost najvišje, 1. nagrade, je 150 EUR.

5. Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo v prostorih Fotomedie na Radvanjski cesti 43 v Mariboru. Žrebanje bo opravila komisija v 3 članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

·        datum in kraj žrebanja,
·        prisotni člani komisije,
·        potek žrebanja in
·        podatke o nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled v prostorih foto studia organizatorja nagradne igre. Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.


6. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

7.  Davki

Vse davščine in druga javna bremena, ki so povezana z izročitvijo nagrade, v celoti nosi podeljevalec nagrade.

8. Rezultati in obveščanje nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani Fotomedia (www.fotomedia.si) nagrajenci pa bodo o nagradi obveščeni tudi po e-pošti ali telefonu. Če izžrebanec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oz. posreduje nepopolne podatke, če ga ni mogoče obvestiti o prejemu nagrade ali če krši pravila tega nagradnega žrebanja, izgubi pravico do nagrade. Od organizatorjev ni upravičen zahtevati nagrade in v tem primeru so organizatorji prosti vseh obveznosti, ki jih imajo do nagrajenca na podlagi teh pravil.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

• pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

S sodelovanjem v tem nagradnem žrebanju udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime in priimek in fotografije posnete na podelitvi nagrad, objavijo v promocijskih besedilih, v prostorih organizatorja, na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorja in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila in organizator ne rabi pridobiti njegovega dodatnega privoljenja.

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, 6. mesecev, po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradnega žrebanja, podjetju Fotomedia, Marjan Laznik s.p., uporabo osebnih podatkov. Organizator zbira in upravlja zbirko osebnih podatkov, ki jih prejme v okviru nagradnega žrebanja. Navedeni osebni podatki se zbirajo za namen identifikacije izžrebancev in obveščanja o prejeti nagradi. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorjem zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem žrebanju in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

Nagrajenci dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in fotografij v promocijskih besedilih podjetja Fotomedia, Marjan Laznik s.p., na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila.

11. Objava pogojev in pristop k nagradnem žrebanju

S sodelovanjem v nagradni igri (pri oddaji naročila uporabijo geslo nafradne igre) se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega žrebanja, ki so dostopni na spletni strani www.fotomedia.si/pogoji in v prostorih foto studia organizatorja. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem žrebanju sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradnim žrebanjem. Pravila nagradnega žrebanja so obvezujoča za Fotomedio in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad ter za vse udeležence, ki z vpisom nagradnega gesla priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno  sodišče v Mariboru.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.fotomedia.si/pogoji in/ali v prostorih foto studia.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom akcije.

12. Drugi pogoji nagradnega žrebanja

Organizatorji nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izločijo udeleženca, za katerega upravičeno domnevajo, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizatorji si pridržujejo pravico, da nagrad ne podelijo, če ugotovijo, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.fotomedia.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

V Mariboru, 3.1.2017.

Fotomedia, Marjan Laznik s.p.
Zagrebška cesta 74
PE Radvanjska cesta 43
2000 Maribor

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.